Azerai Can Tho

Azerai Cần Thơ được mô tả là “một ốc đảo bình dị độc đáo” tại Cồn Ấu – được xem là đẹp nhất trong các
chuỗi cồn nằm ven sông Hậu. Là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng để tạm tách mình khỏi chốn phồn hoa phố thị.

Dự án liên quan