Trong xã hội đương đại, một chiếc tủ không đơn thuần chỉ phục vụ một công năng chứa đồ. Mỗi thiết kế hiện đại đều cần đáp ứng các yếu tố cơ bản: chức năng, thẩm mỹ và tối đa sự tiện dụng. Sự đầu tư tỉ mỉ trong chi tiết gia công là điều khiến cho mỗi sản phẩm trở nên thật đặc biệt.