HHLDECOR chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên văn phòng – những người tận tụy, trung thực, có chuyên môn và trách nhiệm – để điều phối các hoạt động, như là bộ não của công ty.
Những vị trí tuyển dụng: nhân viên kinh doanh, nhân viên phòng tài chính kế toán, nhân viên dự toán Xưởng…

Hiện tại, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng ở vị trí sau: