Là một trong những thiết kế cổ xưa, ghế đẩu trong không gian hiện đại vẫn mang đầy đủ hơi thở đương đại bằng những thiết kế ấn tượng. Là điểm nhấn độc đáo cho mọi không gian chứa nó.