HHLDECOR chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên văn phòng – những người tận tụy, trung thực, có chuyên môn và trách nhiệm – để điều phối các hoạt động, như là bộ não của công ty.
Những vị trí tuyển dụng: Phó  giám đốc, trường phòng kinh doanh nội địa, quản lý nhà máy, quản lý chất lượng, dự toán xuất khẩu, thu mua, quản ly dự án, chỉ huy trưởng, giám sát, nhân viên hợp đồng.

Hiện tại, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng ở vị trí sau: