Core values

Với 4 giá trị cốt lõi chi phối mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh, HHLDECOR mong muốn đem lại một tập hợp những cam kết nền tảng và bền vững – không chỉ cho khách hàng/ đối tác, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng/ xã hội.

Tâm | Cam kết sản phẩm chất lượng cao

Từ cái tâm của người lãnh đạo và đội ngũ sản xuất. Từ bàn tay khéo léo, đức tính cẩn trọng tỉ mỉ và thái độ làm việc khắt khe cầu toàn. Tất cả vì mục tiêu tạo ra những sản phẩm càng ngày càng đến gần hơn các tiêu chuẩn quốc tế.

Tín | Cam kết đối tác tin cẩn

Là chữ tín trong “uy tín”. Với tiêu chỉ lấy khách hàng làm trọng tâm, chữ tín đóng vai trò như là nền tảng trong mọi hoạt động sản xuất & kinh doanh của HHLDECOR.

Tốc | Cam kết tiến độ

Là tốc trong “thần tốc”, “cấp tốc”. Với đội ngũ nhân sự trẻ, chuyên môn cao, cùng thái độ làm việc hăng say quyết liệt, không quản ngày đêm áp lực, quyết tâm sản xuất và bàn giao đúng tiến độ.

Tầm | Cam kết phát triển bền vững

Trong khát vọng lớn mạnh & vươn tầm vóc, HHLDECOR đặt mục tiêu phát triển của mình trên nền tảng của triết lý “phát triển bền vững” – có trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường và xã hội.